Usługi


Pełen zakres usług świadczonych przez nasze CENTRUM:

- świadczenia lekarza rodzinnego
- świadczenia lekarza internisty
- świadczenia lekarza pediatry
- świadczenia pielęgniarki praktyki
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej
- badania laboratoryjne (zakres badań wyszczególniony niżej)
- badania diagnostyki obrazowej (zakres badań wyszczególniony
niżej)
- transport sanitarny


Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

- badania lekarskie kierowców i kandytatów na kierowców
- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy ( na stanowiskach
pracy bez narażeń i czynników szkodliwych i uciążliwych)


testDNA Services

Także od miesiąca kwietnia 2014 r. oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia testów DNA w kierunku ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Badanie jest wykonywane przy współpracy z:

Ogólnopolskie Badania Genetyczne
testDNA Services Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 4 40-135 Katowice

testDNA Services Sp. z o.o. jest ogólnopolskim laboratorium genetycznym, oferującym na rynku polskim i zagranicznym kompleksowe uługi laboratoryjne z zakresu: pokrewieństwa, ustalenia ojcostwa, profilowania DNA.


Badania laboratoryjne

Na miejscu posiadamy także własne laboratorium analityczne, które wykonuje podstawowe badania laboratoryjne z zakresu hematologii i biochemii.

Zakres badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej finansowany przez NFZ w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej :
- tylko na zlecenie lekarza POZ !
- tylko w procesie leczenia przez lekarza POZ !

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) sód;
2) potas;
3) wapń zjonizowany;
4) żelazo;
5) żelazo-całkowita zdolność wiązania (TIBC)
6) stężenie transferyny;
7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
8) mocznik;
9) kreatynina;
10) glukoza;
11) test obciążenia glukozą;
12) białko całkowite;
13) proteinogram;
14) albumina;
15) białko C-reaktywne (CRP);
16) kwas moczowy;
17) cholesterol całkowity;
18) cholesterol-HDL;
19) cholesterol-LDL;
20) triglicerydy (TG);
21) bilirubina całkowita;
22) bilirubina bezpośrednia;
23) fosfataza alkaliczna (ALP);
24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
27) amylaza;
28) kinaza kreatynowa (CK);
29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30) czynnik reumatoidalny (RF);
31) miano antystreptolizyn O (ASO);
32) hormon tyreotropowy (TSH);
33) antygen HBs-AgHBs;
34) VDRL;
35) FT3;
36) FT4;
37) PSA-Antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości
fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową
osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona - metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek
Salmonella i Shigella.

Badania z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej:

1. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w
spoczynku.

2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
- USG tarczycy i przytarczyc;
- USG ślinianek;
- USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
- brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym
wstępnej oceny gruczołu krokowego;
- obwodowych wązłów chłonnych

3. Spirometria

4. Zdjęcia radiologiczne:
- zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i
bocznej;
- zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa;
kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
- zdjęcie czaszki;
- zdjęcie zatok;
- zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowania na badania endoskopowe:

- gastroskopia
- kolonoskopia