Strona głównaO mnie
Strona główna

CENTRUM MEDYCZNE
MEDICARE - Wojciech SzwajCENTRUM MEDYCZNE MEDICARE - Wojciech Szwaj. 

Firma powstaje wypełniając zapisy Ustawy z dnia 15. kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i jest kontynuacją usług zdrowotnych świadczonych przez: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Parczewie.

Wpis do rejestru podmiotów prowadządzych działalność leczniczą
pod nr księgi: 000000003050

Dane teleadresowe:

ul. 11 Listopada 48
21-200 Parczew
woj. lubelskie
Polska

Rejestracja:
tel/fax:
48 83 355-04-59
48 83 355-06-38   

Dyrektor/Właściciel:
tel/fax:   
48 83 355-07-62 

www.medicare.net.pl
e-poczta:
centrum.szwaj@onet.eu

Godziny otwarcia placówki:

- poniedziałek-piątek w godzinach   7.00 - 18.00

- w soboty, niedziele i święta nieczynne

Godziny przyjęć lekarzy:

- poniedziałek-piątek pomiędzy godzinami:  08.00 - 18.00


Nasze CENTRUM posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:

                                03-00-00470-15-01


 na świadaczenie usług z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

oraz 

na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego w POZ


Każdy pacjent zgłaszając się do rejestracji powinien posiadać przy sobie
dokument tożsamości z nr pesel.

W naszym Centrum działa system eWUŚ.

Gabinety pozostające do dyspozycji pacjentów:

- 4 gabinety lekarza internisty/rodzinnego
- 2 gabinety lekarza pediatry
- 2 gabinety zabiegowe
- 2 gabinety ekg
- gabinet szczepień profilaktycznych
- laboratorium analityczne

Centrum zapewnia całkowity rozdział części przyjęć dla dorosłych i dla dzieci funkcjonują osobne rejestracje i poczekalnie,
natomiast w części dla dzieci funkcjonują
osobne poczekalnie dla dzieci zdrowych i dzieci chorych.

Pełen zakres usług świadczonych przez nasze CENTRUM:

- świadczenia lekarza rodzinnego
- świadczenia lekarza internisty
- świadczenia lekarza pediatry
- świadczenia pielęgniarki praktyki
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej
- badania laboratoryjne
(zakres badań wyszczególniony niżej)
- badania diagnostyki obrazowej (zakres badań wyszczególniony
   niżej)
- transport sanitarny

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
- badania lekarskie kierowców i kandytatów na kierowców
- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
( na stanowiskach
   pracy bez narażeń i czynników szkodliwych i uciążliwych)

Od kwietnia 2014 r. w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych współpracujemy z: Laboratoria Diagnostyczne LUXMED w Lublinie.
W związku z powyższym w naszej Przychodni oferujemy Państwu
badania laboratoryjne w pełnym zakresie.

Także od miesiąca kwietnia 2014 r. oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia testów DNA w kierunku ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Badanie jest wykonywane przy współpracy z:

Ogólnopolskie Badania Genetyczne

testDNA Services Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 4 40-135 Katowice

testDNA Services Sp. z o.o.

jest ogólnopolskim laboratorium genetycznym, oferującym na rynku polskim i zagranicznym kompleksowe uługi laboratoryjne z zakresu:  
pokrewieństwa, ustalenia ojcostwa, profilowania DNA.

* Od maja 2015 r. w naszej Przychodni świadczeń udziela firma

 ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.
20-022 Lublin ul. Orla 5
tel. 730 998 020

www.sluchmed.pl - Infolinia: 801 000 819

Gabinet czynny jest w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00

W ramach swojej działalności ACS SŁUCHMED oferuje Państwu m.in.:

-bezpłatne badanie słuchu
-profesjonalny dobór aparatów słuchowych
-możliwość przymierzenia i przetestowania aparatu słuchowego
-bezpłatną opiekę akustyczną

Aparaty podlegają refundacji poprzez NFZ i PFRON


Na miejscu posiadamy także własne laboratorium analityczne, które wykonuje podstawowe badania laboratoryjne z zakresu hematologii i biochemii.

Zakres badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej finansowany przez NFZ w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej :

 - tylko na zlecenie lekarza POZ !

 - tylko w procesie leczenia przez lekarza POZ ! :

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej:

1. Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

  1) sód;
  2) potas;
  3) wapń zjonizowany;
  4) żelazo;
  5) żelazo-całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  6) stężenie transferyny;
  7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
  8) mocznik;
  9) kreatynina;
10) glukoza;
11) test obciążenia glukozą;
12) białko całkowite;
13) proteinogram;
14) albumina;
15) białko C-reaktywne (CRP);
16) kwas moczowy;
17) cholesterol całkowity;
18) cholesterol-HDL;
19) cholesterol-LDL;
20) triglicerydy (TG);
21) bilirubina całkowita;
22) bilirubina bezpośrednia;
23) fosfataza alkaliczna (ALP);
24) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
25) aminotransferaza alaninowa (ALT);
26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
27) amylaza;
28) kinaza kreatynowa (CK);
29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
30) czynnik reumatoidalny (RF);
31) miano antystreptolizyn O (ASO);
32) hormon tyreotropowy (TSH);
33) antygen HBs-AgHBs;
34) VDRL;
35) FT3;
36) FT4;
37) PSA-Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 
3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości
    fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową
    osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
 
4. Badania kału:

1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona - metodą immunochemiczną.
 
5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
 
6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek
    Salmonella i Shigella.
 
Badania z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej:

1. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w  
    spoczynku.
 
2. Diagnostyka ultrasonograficzna:
    - USG tarczycy i przytarczyc;
    - USG ślinianek;
    - USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
    - brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym
      wstępnej oceny gruczołu krokowego;
    - obwodowych wązłów chłonnych

3. Spirometria
 
4. Zdjęcia radiologiczne:
    - zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i
      bocznej;
    - zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa;
      kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
    - zdjęcie czaszki;
    - zdjęcie zatok;
    - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowania na badania endoskopowe:

- gastroskopia
- kolonoskopiaGodziny pracy lekarzy:


Wojciech Szwaj - specjalista medycyny rodzinnej: 

poniedziałek       9-14
wtorek                9-14
środa                   9-14
czwartek             9-12 i 15-18
piątek                  9-14

Mieczysław Szczodry - internista, radiolog:

poniedziałek    15-18
wtorek                8-11
środa                   8-11
czwartek             8-11
piątek                  8-11

Stanisław Kwiatkowski - specjalista medycyny rodzinnej:

poniedziałek    8-15
wtorek            - - -
środa              - - -
czwartek         8-15
piątek               8-13.45 i 15-18
 

Dorota Kwiatkowska - specjalista neurolog, pediatra:

poniedziałek    8-15
środa                 8-15

Ewa Kotwica - specjalista medycyny rodzinnej:

poniedziałek    8-15
wtorek              8-15
środa                 8-18


Anna Kędracka - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra:

wtorek   15-18 

Barbara Szczygielska - pediatra:

poniedziałek-piątek 8-12 co drugi tydzień 14-18  
              
Władysława Sołdacka - pediatra:
 
poniedziałek-piątek 8-15 co drugi tydzień 11-18
 
Rejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby.
 

Strona głównaO mnie