Strona głównaO mnie
Strona główna

CENTRUM MEDYCZNE
MEDICARE - Wojciech SzwajCENTRUM MEDYCZNE MEDICARE - Wojciech Szwaj. 

Firma powstaje wypełniając zapisy Ustawy z dnia 15. kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i jest kontynuacją usług zdrowotnych świadczonych przez: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Parczewie.

Wpis do rejestru podmiotów prowadządzych działalność leczniczą
pod nr księgi: 000000003050

Dane teleadresowe:

ul. 11 Listopada 48
21-200 Parczew
woj. lubelskie
Polska

Rejestracja:
tel/fax:
48 83 355-04-59
48 83 355-06-38   

Dyrektor/Właściciel:
tel/fax:   
48 83 355-07-62 

www.medicare.net.pl
e-poczta:
centrum.szwaj@onet.eu

Godziny otwarcia placówki:

- poniedziałek-piątek w godzinach   7.00 - 18.00

- w soboty, niedziele i święta nieczynne

Godziny przyjęć lekarzy:

- poniedziałek-piątek pomiędzy godzinami:  08.00 - 18.00


Nasze CENTRUM posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia:

                                03-00-00470-14-01


 na świadaczenie usług z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

oraz 

na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego w POZ


Każdy pacjent zgłaszając się do rejestracji powinien posiadać przy sobie
dokument tożsamości z nr pesel.

W naszym Centrum działa system eWUŚ.

Gabinety pozostające do dyspozycji pacjentów:

- 4 gabinety lekarza internisty/rodzinnego
- 2 gabinety lekarza pediatry
- 2 gabinety zabiegowe
- 2 gabinety ekg
- gabinet szczepień profilaktycznych
- laboratorium analityczne

Centrum zapewnia całkowity rozdział części przyjęć dla dorosłych i dla dzieci funkcjonują osobne rejestracje i poczekalnie,
natomiast w części dla dzieci funkcjonują
osobne poczekalnie dla dzieci zdrowych i dzieci chorych.

Pełen zakres usług świadczonych przez nasze CENTRUM:

- świadczenia lekarza rodzinnego
- świadczenia lekarza internisty
- świadczenia lekarza pediatry
- świadczenia pielęgniarki praktyki
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej
- badania laboratoryjne
(zakres badań wyszczególniony niżej)
- badania diagnostyki obrazowej (zakres badań wyszczególniony
   niżej)
- transport sanitarny

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
- badania lekarskie kierowców i kandytatów na kierowców
- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
( na stanowiskach
   pracy bez narażeń i czynników szkodliwych i uciążliwych)

Od kwietnia 2014 r. w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych współpracujemy z: Laboratoria Diagnostyczne LUXMED w Lublinie.
W związku z powyższym w naszej Przychodni oferujemy Państwu
badania laboratoryjne w pełnym zakresie.

Także od miesiąca kwietnia 2014 r. oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia testów DNA w kierunku ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Badanie jest wykonywane przy współpracy z:

Ogólnopolskie Badania Genetyczne

testDNA Services Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 4 40-135 Katowice

testDNA Services Sp. z o.o.

jest ogólnopolskim laboratorium genetycznym, oferującym na rynku polskim i zagranicznym kompleksowe uługi laboratoryjne z zakresu:  
pokrewieństwa, ustalenia ojcostwa, profilowania DNA.

Na miejscu posiadamy także własne laboratorium analityczne, które wykonuje podstawowe badania laboratoryjne z zakresu hematologii i biochemii.

Zakres badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej finansowany przez NFZ w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej
 
( tylko na zlecenie lekarza POZ !) :

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej:

1. Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) płytki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c). 
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
  1) sód;
  2) potas;
  3) wapń całkowity;
  4) żelazo;
  5) stężenie transferyny;
  6) mocznik;
  7) kreatynina;
  8) glukoza;
  9) test obciążenia glukozą;
10) białko całkowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) białko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol całkowity;
16) cholesterol-HDL;
17) cholesterol-LDL;
18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina całkowita;
20) bilirubina bezpośrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.
 
3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
 
4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona - metodą immunochemiczną.
 
5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
 
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella;
    Shigella.
 
Badania z zakresu medycznej diagnostyki obrazowej:

1. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w  
    spoczynku.
 
2. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
 
3. Zdjęcia radiologiczne:
    - zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
    - zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i
      miednicy w projekcji AP i bocznej;
    - zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
    - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.


Godziny pracy lekarzy:


Wojciech Szwaj - specjalista medycyny rodzinnej: 

poniedziałek       9-14
wtorek               9-14
środa                 9-14
czwartek             9-12 i 15-18
piątek                 9-14

Mieczysław Szczodry - internista, radiolog:

poniedziałek    15-18
wtorek             8-11
środa               8-11
czwartek           8-11
piątek               8-11

Stanisław Kwiatkowski - specjalista medycyny rodzinnej:

poniedziałek    8-15
wtorek            - - -
środa              - - -
czwartek         8-15
piątek             8-13.45 i 15-18
 

Dorota Kwiatkowska - specjalista neurolog, pediatra:

poniedziałek    8-15
środa              8-15

Ewa Kotwica - specjalista medycyny rodzinnej:

poniedziałek    8-15
wtorek            8-15
środa              8-18


Anna Kędracka - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra:

wtorek   15-18 

Barbara Szczygielska - pediatra:

poniedziałek-piątek 8-12 co drugi tydzień 14-18  
              
Władysława Sołdacka - pediatra:
 
poniedziałek-piątek 8-15 co drugi tydzień 11-18
 
Rejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby.
 

...............................................................
...................................................................


 

Strona głównaO mnie